Paljude pühendunute unistuseks on ilus ja mugav tempel. Ja meil on see olemas. Meie kätes on seda templit annetuste abil hoida ja ülal pidada.

Eesti parim Hare Krishna tempel eksisteerib ja areneb tänu iga pühendunu panusele. Aitäh teile!

Paljud pühendunud valivad enda jaoks teatud summa, mida iga kuu annetada. Selline stabiilsus on vaimse praktika mõttes väga kasulik ning toetab vooruse guna atmosfääri.

Srila Prabhupada hindas rahaasjades alati täpsust ja läbipaistvust – just nii on korraldatud ka meie finantssüsteem.

Annetusi võib teha ka endistel harjumuspärastel viisidel:

  • Pangaülekandega (palume viidata konkreetselt, mille jaoks annetus on mõeldud; kui märgite lihtsalt “annetus”, siis läheb see summa templi ülalpidamiskuludeks)
  • Templis koha peal “Para Upakara” kastikesse
  • Volitatud isiku poolt (nimi)

Annetust tehes võite olla kindlad omaenda materiaalse olukorra pärast – see on kõige kindlam investeering.

Igaühele on jõukohane templi elus osaleda: iga annetatud euro tähendab, et me hoiame stabiilselt üleval püha kohta.

Võite olla kindlad, et teie annetused lähevad igati asja ette – iga kuu saate näha üksikasjalikku aruannet.

Väga populaarsed on annetused pühade ajal, näiteks jõulude paiku. Paljud edukad inimesed püüavad olla eeskujuks ning annetavad heategevuseks suuri summasid. Kuid veelgi olulisem on annetada regulaarselt – see näitab, et inimene on vooruses.

Igaüks võib anda oma panuse ja toetada üheskoos templit, Jumala koda.

Igaüks võib valida endale sobivaima mooduse, mida ja kuidas annetada. Selleks on olemas kõik võimalused.

Kõikidel rahaliste annetuste sooritajatel on olemas ka tulumaksu tagasisaamise võimalus, täites iga-aastase tuludeklaratsiooni (andmed annetuste kohta kantakse automaatselt maksuametisse). See ei kehti anonüümsete annetajate kohta.