Õpingud Brahmacari Aašramas

Brahmacari Aašram –  eduka inimese elu algetapp

БрахмачариBrahmacarya on käitumisviis, mis viib absoluutse tõe mõistmiseni.
Brahman tähendab absoluutne tõde ja cari tähendab kõndima, käima.
Seega tähistab sõna brahmacari (brahmatšari) inimest kelle ainsaks huviks on absoluutse tõe mõistmine, vaimne areng elus ning kelle praktilised tegevused on sihikindlalt suunatud kõrgeima eesmärgi saavutamise nimel.
Aašram tähendab elupaika, kus elatakse vaimse arengu saavutamise nimel.

Brahmacari aašram on üks inimelu etappidest.
Traditsiooniliselt elab brahmacari oma õpingute perioodi jooksul guru ehk vaimse õpetaja aašramas, järgides vaimse õpetaja eluviisi. Õpetaja hoolitseb õpilase eest, õpetab talle veedalikke teadmisi ja kasvatab teda. Vastutasuks peab õpilane tegema omakasupüüdmatult kõike, mida guru temalt küsib. Sedalaadi omakasupüüdmatu teenimise tagajärjel brahmacari mõistus ja meeled rahunevad ja ta kergesti saavutab teadmised ja teeb edusamme absoluutse tõe mõistmisel. Omamata vara ja elades nagu munk, õpib kuulekas brahmacari kasutama alandlikkuse, kaastunde, austamise, kannatlikkuse energiat. Kaasaegsetes koolides õpilased kahjuks ei saa täielikku haridust sellistes vajalikes  eelmainitud printsiipides. Hariduse omandamine ei toimu kaasajal omakasupüüdmatuse ja  üksteise austamise atmosfääris aga hoopis sõprade, vaenlaste kadestamise ja nendega konkureerimise  meeleolus. Sellises negatiivses atmosääfis kehtib tugevamate võim aga mitte kõrgemad printsiibid nagu sõprus ja koostöö. Alles siis kui inimene õpib tundma alandlikkust ja kaastunnet, võib temale õpetada konkreetset elukutset. Kui inimene õpib ennast kõigepealt õigesti suhestama kogu elavaga ja teeb vaimset arengut, alles siis saab selline inimene olema valmis võtma edukalt vastu ükskõik millise vajaliku positsiooni täitmise ühiskonnas.

 

Krishna Tallinna Templi brahmacari aašramisse õppima asumise kord

Aašramisse õppima võetakse tõsiseid inimesi (kes on vähemalt 18 aastased) ning kes juba pool aastat järgivad 4 reguleerivat vabaduse printsiipi ja kordavad 16 ringi maha-mantrat palvehelmestel iga päev. Samuti peab selline inimene olema valmis järgima aašrama sisekorraeeskirju.

Aašramisse vastuvõtmine sõltub aašrami vanemate pühendunute võimalustest kandidaatide eest hoolitseda. Aašrami vanemad pühendunud otsustavad kandidaadi vastivõtmise aašramisse.

Õpinguteks võetakse kandidaate aašramisse 3 kuu pikkuseks perioodiks, mida võib kokkulepel pikendada.

Šafrani värvi dhotit võivad kanda brahmacarid, kes on järginud aašrami sisekorraeeskirju 1 aasta vältel ja kes antud hetkel ei plaani oma aašramat muuta. Aašrami vanemad pühendunud otsustavad õpilase staatuse vahetamise brahmacari staatuseks. Uusi brahmacarisid kutsuvad aašramisse elama samuti aašrami vanemad.

Peale brahmacaride ja õpilaste võivad aašramas viibida ka külalised kel on soov innustada pühendunuid või saada ise inspiratsiooni. Aašrami vanemad on need kes otsustavad kunas ja kui kauaks võib külaline templis elada.