Prasadam – pühitsetud toit

Prasadam omab bhakti-joogas väga olulist tähendust. Teistes joogasüsteemides peab inimene kunstlikult oma meeli tagasi hoidma, aga bhakti-joogas saab ta rakendada oma meeled mitmekülgsetesse rahuldust toovatesse vaimsetesse tegevustesse. Tänu sellisele tegevusele meie meeled järkjärgult vaimsustuvad ja neid hakkavad köitma vaimsed maitsed, mis kaugelt ületavad need maitsed, mis on meile kättesaadavad materiaalses elus.

Prasadam - pühitsetud toit

Krišna teadvuses pakub inimene toidu Krišnale, väljendades sedasi oma armastust Tema vastu. Isegi tavaelus inimene valmistab süüa teise inimese jaoks, tehes seda armastuse ja kiindumuse märgina teise suhtes. Too inimene kellele seda sööki valmistatakse ei hinda ainult sööki vaid ka armastust, millega see toit on tehtud. Sedasi on ka Jumal Krišnale toidu pakkumisega – see aitab meil arendada oma armastust ja pühendumust Tema vastu.

Krisna prasadam on toit, mis toidab keha, mõistust ja hinge. Selline toit on valmistatud armastusega Jumala ja Tema laste vastu, koosneb vooruslikest toiduainetest ja on pühitsetud altaril.

Prasadam - pühitsetud toit

Kuna Krišna omab kõrgeimat võimu ja on absoluutselt vaimne, ning seega kõik mis Temaga kokkupuutesse tuleb, muutub samuti absoluutselt puhtaks ja vaimseks. Vaimselt arenenud inimesed kasutavad toiduks ainult prasadamit, kaitsdes end sedasi materiaalse saastatuse eest ning vabastades end kõikidest pattudest. Prasadami valmistamiseks ei saa kasutada liha, kala, mune, sibulat, küüslauku, seeni ja uimastavad aineid. Mitte värsked ja riknenud toiduained samuti ei sobi selleks. Prasadami valmstamise ajal tuleb hoida erakordset puhtust. Üldine reegel kõigile: toiduvalmistamise ajal toitu ei maitsta vaid mediteeritakse selllele, et kuidas tuua rahuldust Jumalale.

Püüdke hinnata prasadami vaimseid omadusi ja meenutage, et see vabastab meid karma mõjudest.